top of page
BackPlate_4x.png

• חוקי הנאשם בפלילים ושוחד בחירות.
• אכיפת חוקי שקיפות בכנסת ובממשלה.
​• מלחמה בשחיתות ציבורית ומוסדית.

Asset 8A_4x.png

תאמינו!

WhatsApp Image 2022-09-03 at 1.33.35 PM.jpeg
Portrait_001.png

"לשמור את ישראל
חופשית ודמוקרטית"

אלי אבידר, יו"ר המפלגה

טוהר המידות לאישי ציבור זהו ערך עליון. יחד נביא את השינוי למסדרונות הכנסת.

אלי אבידר מדבר על הכל - כפר סבא, כיכר העיר.

ועדת החקירה הממלכתית לרכש הצוללות וכלי השיט הוקמה לפני

וטרם הגישה את המלצותיה

התחלנו במחאה על התנהלות הממשלה בזמן הסגרים

והמשכנו להגן על הדמוקרטיה בתוך ממשלת השינוי

Icons_IG.png
Icons_TW.png

עקרונות המפלגה

הפילוג והוויכוח הפוליטי המורגש ברחובות ישראל מראה שהוסטנו מההבנה שכולנו באותו הצד, וכולנו רוצים את טובת המדינה. שכחנו שאף אדם אינו מושלם, אך כפי שהוכיחה ההסטוריה, יחד אנו מסוגלים להתגבר על כל מכשול. מפלגת "ישראל חופשית דמוקרטית" הוקמה בראש ובראשונה להחזיר את האיזון לדמוקרטיה הישראלית. ייעדיה העיקריים של המפלגה הינם להחזיר לנציגות העם את כוחה בחקיקה הוגנת ומייצגת של כל חלקי העם, תוך כדי שקיפות מלאה לאזרח. לוודא שמניעים זרים לא ייכנסו לשיקולי חקיקה, כדי למגר את השחיתות, ולהקנות רווחה לתושבי המדינה ואזרחיה.

יעדינו לשנת 2030