top of page
WhatsApp Image 2022-09-03 at 1.44.09 PM.jpeg

שורפים קולות?

מפלגות ״השינוי״ נמנעו במשך שנה שלמה כקואליציה, להעביר את חוק מניעה מנאשם להרכיב ממשלה, חוק הגבלת כהונה והסרת החסיון מעל הפרוטוקולים, הם שאיפשרו לראש ממשלה בישראל להתמודד על השלטון שוב ושוב בשרות אינטרסים אישיים והמלטות מהדין, ולמשפחתו המעורבת בניהול המדינה להשפיע על הציבור והרס המדינה. נאמר: "טפשות זה לחזור על אותה פעולה ולצפות לתוצאה שונה." לצערינו, הצבעה למפלגות ״השינוי״ תבטיח בחירות 6, ושוב ״כן לנאשם, לא לנאשם״

 

הצבעה לישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר תבטיח את העברת חוק הנאשם, הגבלת כהונה, חשיפת הפרוטוקולים, מלחמה נחושה בשחיתות וסיום דרכו הפוליטית של הנאשם.

האם אנחנו

bottom of page